Kierownik Budowy (Poznań)

Poznań

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Pełnienie funkcji kierownika budowy zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa budowlanego,
 • Bieżący nadzór i kontrola procesu realizacji robót,
 • Wykonywanie robót zgodnie z umową, projektem technicznym oraz założonym harmonogramem,
 • Zarządzanie oraz współpraca z kierownikiem projektu, podwykonawcami i dostawcami w zakresie realizowanych robót,
 • Organizacja i bezpośredni nadzór nad pracą podległych zespołów, w szczególności w zakresie: jakości, terminowości, wydajności i bezpieczeństwa realizowanych robót,
 • Odpowiedzialność za realizację robót zgodnie z przyjętą dyscypliną budżetową,
 • Prowadzenie niezbędnej dokumentacji inwestycji w zakresie powierzonych zadań,
 • Odpowiedzialność za terminowe zakończenie kontraktu i sprzedaż inwestycji do Klienta,
 • Zapewnienie realizacji procesu budowlanego zgodnie z przepisami BHP, inicjowanie działań zapobiegających powstawaniu zagrożeń dla zdrowia i życia podległego personelu.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • Doświadczenia zawodowego zdobytego w budownictwie; w tym minimum 5-letniego na stanowisku Kierownik Budowy – preferowane obiekty przemysłowe,
 • Wykształcenia wyższego technicznego, kierunkowego: Budownictwo,
 • Posiadania zgodnych z wymogami prawnymi Uprawnień Budowlanych bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • Znajomości przepisów prawa budowlanego,
 • Wysoko rozwiniętych umiejętności zarządzania procesem budowlanym, koordynowania, delegowania zadań oraz ich egzekwowania,
 • Prawa jazdy kat. B,
 • Obsługi komputera: MS Office, AutoCad,
 • Znajomość języka obcego będzie dodatkowym atutem.

OFERUJEMY:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie oraz pakiet świadczeń socjalnych,
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę lub poprzez umowę kontraktową (b2b),
 • Możliwość poszerzania doświadczenia we współpracy z zespołem specjalistów i ekspertów, zapewniającego gwarancję zawodowego i osobistego rozwoju,
 • Możliwość budowania pozycji zawodowej w firmie o dużym potencjale,
 • Szkolenia w zakresie kompetencji technicznych i rozwoju osobistego,
 • Szkolenia językowe
 • Komputer, telefon, samochód służbowy.


Kierownik Projektu (Poznań)

Poznań

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Zarządzanie kontraktem od strony budżetowej i terminowej, zapewnienie założonego wyniku finansowego,
 • Bieżąca kontrola przepływów pieniężnych (cash flow),
 • Zarządzanie podległymi zasobami (zespół pracowników, dostawcy, podwykonawcy),
 • Optymalizacja kosztów i zasobów,
 • Raportowanie postępów z realizacji inwestycji,
 • Odpowiedzialność za terminowe zakończenie kontraktu i sprzedaż inwestycji do Klienta.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • Doświadczenia zawodowego zdobytego w budownictwie; w tym minimum 5-letniego na stanowisku Kierownik Projektu – preferowane obiekty przemysłowe,
 • Wykształcenia wyższego technicznego, kierunkowego: Budownictwo,
 • Posiadania zgodnych z wymogami prawnymi Uprawnień Budowlanych bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • Bardzo dobrej znajomości procedur kontraktowych,
 • Ugruntowanej wiedzy z zakresu zarządzania finansami i kontroli kosztów,
 • Doświadczenia w kontaktach z Inwestorem i prowadzeniu negocjacji handlowych,
 • Umiejętności menedżerskich na wysokim poziomie,
 • Wysoko rozwiniętych umiejętności zarządzania procesem budowlanym, koordynowania, delegowania zadań oraz ich egzekwowania,
 • Odpowiedzialności i dyspozycyjności,
 • Zdolności analitycznego myślenia oraz łatwości podejmowania decyzji.
 • Prawa jazdy kat. B,
 • Obsługi komputera: MS Office, AutoCad,
 • Znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

OFERUJEMY:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie oraz pakiet świadczeń socjalnych,
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę lub poprzez umowę kontraktową (b2b),
 • Możliwość poszerzania doświadczenia we współpracy z zespołem specjalistów i ekspertów, zapewniającego gwarancję zawodowego i osobistego rozwoju,
 • Możliwość budowania pozycji zawodowej w firmie o dużym potencjale,
 • Szkolenia w zakresie kompetencji technicznych i rozwoju osobistego,
 • Szkolenia językowe
 • Komputer, telefon, samochód służbowy.


Inżynier instalacji sanitarnych (Poznań)

Poznań

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • czynny udział w procesie przygotowania oraz realizacji budowy,
 • koordynacja branżowa i nadzór nad właściwą organizacją robót na budowie,
 • rozliczanie podwykonawców,
 • wykonywanie i prowadzenie dokumentacji, w tym przygotowywanie dokumentacji powykonawczej,
 • dbanie o jakość i terminowość realizacji robót zgodnie z harmonogramem oraz wymaganiami kontraktu.

 

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • Wykształcenia wyższego technicznego – inżynieria środowiska,
 • Odpowiedzialności, zaangażowania oraz silnej motywacji do pracy,
 • Samodzielności, dyspozycyjności, asertywności, otwartości i dążenia do wyznaczonego celu,
 • Obsługi komputera, MS Office, AutoCad,
 • Prawa jazdy kat. B,
 • Mile widziane doświadczenie w branży budowlanej po stronie Generalnego Wykonawcy lub Podwykonawcy przy budowie hal przemysłowych (produkcyjnych, magazynowych) wraz z infrastrukturą zewnętrzną,
 • Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.

 

OFERUJEMY:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie oraz pakiet świadczeń socjalnych,
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę lub poprzez umowę kontraktową (b2b),
 • Możliwość poszerzania doświadczenia we współpracy z zespołem specjalistów i ekspertów, zapewniającego gwarancję zawodowego i osobistego rozwoju,
 • Możliwość budowania pozycji zawodowej w firmie o dużym potencjale,
 • Szkolenia w zakresie kompetencji technicznych i rozwoju osobistego,
 • Szkolenia językowe
 • Komputer, telefon.


Praktykant/ka na budowie

Poznań

Zapraszamy na płatne letnie praktyki w Harden Construction. Praktyki będą odbywać się na naszych budowach. Podczas praktyk możesz uczestniczyć w procesie budowania hali. Wraz z Inżynierem Budowy będziesz odpowiadać za współpracę z podwykonawcami, zamawianie materiałów i sprzętu zgodnie z harmonogramem.

 

Od kandydatów oczekujemy wykształcenia technicznego, znajomości AutoCad i MS Office oraz chęci rozwoju w branży przemysłowej.

 

Oferujemy płatne praktyki w oparciu o umowę zlecenie, szkolenia w zakresie kompetencji technicznych i rozwoju osobistego, potrzebne akcesoria do wykonywania pracy.