Inżynier Budowy (Warszawa)

Warszawa

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Nadzór i koordynowanie robót budowlanych,
 • Kontrola oraz prowadzenie rozliczeń podwykonawców i dokumentacji budowy,
 • Zamawianie potrzebnych materiałów i sprzętu zgodnie z harmonogramem,
 • Współpraca z Kierownikiem Budowy i Kierownikiem Kontraktu,
 • Bezpośredni kontakt z Nadzorem Klienta,
 • Uczestniczenie w odbiorach z inspektorami,
 • Realizacja procesu budowlanego zgodnie z przepisami BHP.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • Wykształcenia wyższego technicznego,
 • Odpowiedzialności, zaangażowania oraz silnej motywacji do pracy,
 • Samodzielności, dyspozycyjności, asertywności, otwartości i dążenia do wyznaczonego celu,
 • Obsługi komputera, MS Office, AutoCad,
 • Prawa jazdy kat. B,
 • Mile widziane doświadczenie w branży budowlanej po stronie Generalnego Wykonawcy lub Podwykonawcy przy budowie hal przemysłowych (produkcyjnych, magazynowych) wraz z infrastrukturą zewnętrzną,
 • Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.

OFERUJEMY:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie oraz pakiet świadczeń socjalnych,
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę lub poprzez umowę kontraktową (b2b),
 • Możliwość poszerzania doświadczenia we współpracy z zespołem specjalistów i ekspertów, zapewniającego gwarancję zawodowego i osobistego rozwoju,
 • Możliwość budowania pozycji zawodowej w firmie o dużym potencjale,
 • Szkolenia w zakresie kompetencji technicznych i rozwoju osobistego,
 • Szkolenia językowe
 • Komputer, telefon.


Kierownik Robót Budowlanych (Warszawa)

Warszawa

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Pełnienie funkcji Kierownika Robót Budowlanych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa budowlanego,
 • Bieżący nadzór i kontrola procesu realizacji robót,
 • Wykonywanie robót zgodnie z umową, projektem technicznym oraz założonym harmonogramem,
 • Zarządzanie oraz współpraca z podwykonawcami i dostawcami w zakresie realizowanych robót,
 • Organizacja i bezpośredni nadzór nad pracą podległych zespołów, w szczególności w zakresie: jakości, terminowości, wydajności i bezpieczeństwa realizowanych robót,
 • Odpowiedzialność za realizację robót zgodnie z przyjętą dyscypliną budżetową,
 • Prowadzenie niezbędnej dokumentacji inwestycji w zakresie powierzonych zadań,
 • Zapewnienie realizacji procesu budowlanego zgodnie z przepisami BHP, inicjowanie działań zapobiegających powstawaniu zagrożeń dla zdrowia i życia podległego personelu.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • Doświadczenia zawodowego zdobytego w budownictwie; w tym minimum 3-letniego na stanowisku Kierownik Robót – preferowane obiekty przemysłowe,
 • Wykształcenia wyższego technicznego, kierunkowego: Budownictwo,
 • Posiadania zgodnych z wymogami prawnymi Uprawnień Budowlanych bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • Znajomości przepisów prawa budowlanego,
 • Wysoko rozwiniętych umiejętności zarządzania procesem budowlanym, koordynowania, delegowania zadań oraz ich egzekwowania,
 • Prawa jazdy kat. B,
 • Obsługi komputera, MS Office, AutoCad,
 • Znajomość języka obcego będzie dodatkowym atutem.

OFERUJEMY:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie oraz pakiet świadczeń socjalnych,
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę lub poprzez umowę kontraktową (b2b),
 • Możliwość poszerzania doświadczenia we współpracy z zespołem specjalistów i ekspertów, zapewniającego gwarancję zawodowego i osobistego rozwoju,
 • Możliwość budowania pozycji zawodowej w firmie o dużym potencjale,
 • Szkolenia w zakresie kompetencji technicznych i rozwoju osobistego,
 • Szkolenia językowe,
 • Komputer, telefon.


Kierownik Budowy (Warszawa)

Warszawa

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Pełnienie funkcji kierownika budowy zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa budowlanego,
 • Bieżący nadzór i kontrola procesu realizacji robót,
 • Wykonywanie robót zgodnie z umową, projektem technicznym oraz założonym harmonogramem,
 • Zarządzanie oraz współpraca z kierownikiem projektu, podwykonawcami i dostawcami w zakresie realizowanych robót,
 • Organizacja i bezpośredni nadzór nad pracą podległych zespołów, w szczególności w zakresie: jakości, terminowości, wydajności i bezpieczeństwa realizowanych robót,
 • Odpowiedzialność za realizację robót zgodnie z przyjętą dyscypliną budżetową,
 • Prowadzenie niezbędnej dokumentacji inwestycji w zakresie powierzonych zadań,
 • Odpowiedzialność za terminowe zakończenie kontraktu i sprzedaż inwestycji do Klienta,
 • Zapewnienie realizacji procesu budowlanego zgodnie z przepisami BHP, inicjowanie działań zapobiegających powstawaniu zagrożeń dla zdrowia i życia podległego personelu.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • Doświadczenia zawodowego zdobytego w budownictwie; w tym minimum 5-letniego na stanowisku Kierownik Budowy – preferowane obiekty przemysłowe,
 • Wykształcenia wyższego technicznego, kierunkowego: Budownictwo,
 • Posiadania zgodnych z wymogami prawnymi Uprawnień Budowlanych bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • Znajomości przepisów prawa budowlanego,
 • Wysoko rozwiniętych umiejętności zarządzania procesem budowlanym, koordynowania, delegowania zadań oraz ich egzekwowania,
 • Prawa jazdy kat. B,
 • Obsługi komputera, MS Office, AutoCad,
 • Znajomość języka obcego będzie dodatkowym atutem.

OFERUJEMY:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie oraz pakiet świadczeń socjalnych,
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę lub kontrakt w rozwijającej się organizacji,
 • Możliwość poszerzania doświadczenia we współpracy z zespołem specjalistów i ekspertów, zapewniającego gwarancję zawodowego i osobistego rozwoju,
 • Możliwość budowania pozycji zawodowej w firmie o dużym potencjale,
 • Szkolenia w zakresie kompetencji technicznych i rozwoju osobistego.
 • Szkolenia językowe,
 • Komputer, telefon, samochód służbowy.


Inżynier ds. ofertowania (Warszawa)

Warszawa

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Kompleksowe opracowywanie ofert przetargowych składanych przez Spółkę,
 • Analiza dokumentacji projektowej,
 • Przygotowywanie i sprawdzanie przedmiarów robót,
 • Wysyłanie zapytań ofertowanych na materiały i roboty budowlane,
 • Analiza ofert dostawców i podwykonawców,
 • Negocjacje z podwykonawcami.

 

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY

 • Wykształcenia wyższego o profilu budowanym,
 • Znajomości rynku budowlanego, cen materiałów i usług budowlanych
 • Znajomości obsługi programów AutoCad, pakietu MS Office, w szczególności Excel
 • Znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Samodzielności i dobrej organizacji pracy
 • Odporności na stres przy realizacji zadań terminowych
 • Umiejętności pracy w zespole
 • Doświadczenie przy projektach przemysłowych jest mile widziane

 

OFERUJEMY

 • Atrakcyjne wynagrodzenie oraz pakiet świadczeń socjalnych,
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę lub poprzez umowę kontraktową (b2b),
 • Możliwość poszerzania doświadczenia we współpracy z zespołem specjalistów i ekspertów, zapewniającego gwarancję zawodowego i osobistego rozwoju,
 • Możliwość budowania pozycji zawodowej w firmie o dużym potencjale,
 • Szkolenia w zakresie kompetencji technicznych i rozwoju osobistego,
 • Szkolenia językowe,
 • Komputer, telefon.