10 listopada 2023

Innowacje w praktyce: ekologiczna hala przemysłowa dla giganta z branży odzieżowej

Dziś mamy przyjemność porozmawiać o nietypowym projekcie budowy hali przemysłowej, który wykracza poza standardy budownictwa. Hala B w Panattoni Park Poznań A2 zlokalizowana niedaleko Poznania to nie tylko przykład nowoczesnego obiektu magazynowo-logistycznego, ale również wzór zrównoważonego i ekologicznego podejścia w budownictwie. Jesteśmy w trakcie uzyskiwania certyfikatu BREEAM na poziomie Outstanding co potwierdza tylko szczególną dbałość o środowisko przy realizacji tej inwestycji. Nasz ekspert, Maciej Michniak, Dyrektor Techniczny w Harden Construction, przedstawi najciekawsze ekologiczne rozwiązania zastosowane podczas realizacji tego projektu.

Rozpocznijmy naszą rozmowę od fundamentalnego pytania: czy możesz podzielić się z nami głównymi założeniami zrównoważonego podejścia do tej budowy?

Oczywiście, głównym celem było stworzenie obiektu, który nie tylko spełnia potrzeby biznesowe, ale także minimalizuje negatywny wpływ na środowisko oraz tworzy korzyści dla społeczności lokalnej. W ramach tego projektu postawiliśmy sobie kilka kluczowych celów. Po pierwsze, dążyliśmy do zminimalizowania emisji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń. Po drugie, wprowadziliśmy rozwiązania niezwykle innowacyjne i nietypowe w zakresie gospodarki wodnej. Kolejnym ważnym celem było też stworzenie przyjaznej przestrzeni dla pracowników i społeczności.

Czy mógłbyś podzielić się z nami, jakie dokładnie rozwiązania zostały zastosowane w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla?

W celu zminimalizowania emisji CO², zastosowaliśmy odnawialne źródła energii, w tym instalacje fotowoltaiczne, aby produkować energię elektryczną z energii słonecznej. Dodatkowo, poprawiliśmy izolację ścian i dachu, co ogranicza straty cieplne, oraz zwiększyliśmy dostęp do naturalnego światła dziennego i zastosowaliśmy system sterowania oświetleniem DALI, co redukuje zużycie energii oświetleniowej. Te wszystkie rozwiązania razem skutkują znaczną redukcją emisji CO² podczas eksploatacji tej hali. Dodatkowo na terenie hali przewidziano obszar dla łąk kwietnych o łącznej powierzchni blisko tysiąca metrów kwadratowych, a także posadzono blisko tysiąc drzew i krzewów. W ramach projektu zainstalowano także liczne ładowarki do samochodów elektrycznych dogodnie umiejscowione na terenie obiektu.

Koniecznie opowiedz nam jeszcze więcej na temat rozwiązań z zakresu gospodarki wodnej zastosowanych podczas budowy, to brzmi intrygująco.

W ramach gospodarki wodnej zainstalowaliśmy biologiczną oczyszczalnię ścieków oraz system odzysku wody szarej, co pozwala na efektywne zarządzanie zużyciem wody i minimalizację odpadów. Biologiczna oczyszczalnia ścieków i system odzysku wody szarej pozwalają nie tylko na zminimalizowanie wpływu na środowisko, ale także na oszczędność znacznych ilości wody pitnej, co jest naprawdę dużym krokiem w kierunku zrównoważenia gospodarowania zasobami. Jak wspominałem wcześniej, te rozwiązania „wodne” na placu budowy są wyjątkowe i rzadko spotykane w Polsce. Cieszę się, że możemy przyczynić się do podniesienia standardów ekologicznych w budownictwie. To, co całkowicie świadczy o innowacyjności tej budowy, to także bardzo zdecydowane zaangażowanie w praktykę gospodarki cyrkularnej.

A jakie elementy projektu mają pozytywny wpływ na dobro pracowników obiektu?

W ramach projektu przewidziane zostały m.in. przestrzenie rekreacyjne, łąki kwietne, boisko do siatkówki plażowej, tor do gry w boule, urządzenia do kalisteniki, boisko do koszykówki ulicznej oraz stół do ping ponga, które tworzą przyjazne otoczenie dla pracowników i użytkowników hali, wspierając ich komfort, aktywność i dobry nastrój.

Wspominałeś, że dbaliście o aspekty ekonomii cyrkularnej. Jakie kroki podjęto w celu minimalizacji ilości odpadów i ich recyklingu podczas budowy?

Tak, w trakcie budowy, skoncentrowaliśmy się na aspektach ekonomii cyrkularnej. Planowaliśmy proces budowy tak, aby zminimalizować ilość odpadów i aktywnie prowadziliśmy segregację oraz recykling ponad 85% masy wytworzonych odpadów. Działania te miały na celu nie tylko redukcję odpadów, ale także zwiększenie efektywności w zarządzaniu zasobami.

Jakie wyzwania napotkaliście podczas wprowadzania ekologicznych rozwiązań?

W trakcie realizacji tego projektu, musieliśmy stawić czoła różnym wyzwaniom. Po pierwsze, z uwagi na specyfikację klienta, zakazano nam stosowania materiałów PCV i pochodnych z określonymi zawartościami materiałów zakazanych, co wymagało dokładnej selekcji i zastosowania alternatywnych materiałów zgodnych z tymi wytycznymi. Ponadto, ze względu na potrzebę utrzymania temperatury powyżej 16 stopni Celsjusza, nasza hala wymagała grubszej izolacji termicznej zarówno w ścianach, jak i na dachu. To znacząco wpłynęło na konstrukcję budynku i wymagało precyzyjnego zarządzania procesem budowlanym, nie tylko pod kątem terminów realizacji, ale przede wszystkim dostaw.

Mając na uwadze cele, o których rozmawialiśmy na początku naszej rozmowy, czy możesz wskazać, jak jest największa korzyść wynikająca ze zrównoważonego podejścia do projektu?

Muszę tu wskazać trzy elementy – redukcja kosztów operacyjnych w przyszłości, bardzo pozytywny wpływ na środowisko oraz korzyści dla lokalnej społeczności i pracowników.

Tak ekologiczny obiekt nie powstałby bez ogromnego zaangażowania całego zespołu Harden Construction realizującego ten obiekt.

Kontakt dla mediów

Filip Lamański
tel. +48 502 433 664
e-mail: filip.lamanski@flexpr.pl