Dwa nowe obiekty o powierzchni 50 tys. m kw. zrealizowane przez Harden Construction pod Bydgoszczą

Ponad 50 tys. m kw. powierzchni użytkowej mają dwa nowoczesne obiekty przemysłowe w kompleksie logistycznym Panattoni Park Bydgoszcz IV. Hale produkcyjno-magazynowo-biurowe wybudowała firma Harden Construction, która jest jednym z najszybciej rozwijających się w Polsce generalnym wykonawcą obiektów przemysłowych w Polsce. Ekologiczne pod względem wyposażenia oraz warunków użytkowania obiekty zostały wybudowane zgodnie z wymaganiami certyfikatu BREEAM Excellent.

Funkcjonalność i ekologia

Pierwszy ze zrealizowanych obiektów oferuje ponad 20 tys. m kw. powierzchni użytkowej i składa się z części produkcyjnej o wielkości prawie 7 tys. m kw. oraz części magazynowo-biurowej o powierzchni ponad 13 tys. m kw. Ze względu na planowaną działalność produkcyjną w części hali została wykonana wzmocniona posadzka przystosowana do przenoszenia cięższych obciążeń. Drugi obiekt, który oferuje blisko 30 tys. m kw. powierzchni użytkowej, będzie przeznaczony pod działalność magazynowo-usługową. Został on wyposażony w system monitoringu konstrukcji „Inteligentny Dach” poprzez zastosowanie sensorów laserowo – inklinometrycznych. Pozwoli to na podejmowanie odpowiednich działań zabezpieczających powierzchnię dachu w razie występowania niebezpiecznych zdarzeń pogodowych. W częściach socjalno-biurowych obu obiektów zastosowano instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła i uzdatnieniem powietrza wentylacyjnego.

- Dziś każdy inwestor, który odpowiedzialnie podchodzi do swojej działalności i jej wpływu na otoczenie z uwagą analizuje obiekty,  w których prowadzi działalność. Obserwowana z satysfakcją przez nas rosnąca świadomość w wyborze ekologicznych i energooszczędnych rozwiązań wywiera pożądaną, pozytywna presję na tak ważne proekologiczne zmiany w budownictwie przemysłowym. Wprowadzanie nowych, zaawansowanych rozwiązań ograniczających zużycie energii, wody czy ciepła daje nie tylko korzyści dla środowiska, ale w perspektywie już kilku lat wymierne oszczędności w relacji do obiektów budowanych według standardowych zasad. Koszty działalności to kluczowy element wpływający na finalną kalkulację opłacalności każdego biznesu. Dlatego, im obiekt bardziej ekologiczny, tym większe korzyści dla przedsiębiorcy, a w konsekwencji i dla otoczenia – wyjaśnia Paweł Fiuczek, Dyrektor Zarządzający w Harden Construction.

Dla lepszego komfortu użytkowników wprowadzono system automatycznej kontroli wilgotności. W pomieszczeniach, w których wykonywana jest praca z monitorami, zapewniona jest wilgotność względna powietrza na poziomie 40%. Oba budynki zostały wybudowane zgodnie z wymogami oceny BREEAM Excellent, o który obecnie ubiega się generalny wykonawca.

Ekologia musi zaczynać się już na placu budowy

Zgodne z prowadzoną polityką zrównoważonego rozwoju realizowaną przez Harden Construction każda budowa, a potem finalna inwestycja, ma w jak najmniejszym stopniu wpływać na środowisko. Dlatego do budowy zostały użyte certyfikowane materiały najwyższej jakości. Ogromną wagę przywiązuje się do odpowiedzialnego projektowania i wstępnej analizy procesu inwestycyjnego. Dlatego planowanie budowy, obok całej sfery logistycznej, zawiera także działania związane z ograniczaniem zużycia mediów oraz minimalizacją ilości odpadów, ich segregacją i recyklingiem. W przypadku realizacji dwóch obiektów w Bydgoszczy Harden Construction osiągnął wskaźnik recyklingu na poziomie ponad 85% masy wytworzonych odpadów.

- Ideą naszego budowania, którą skutecznie upowszechniamy w kolejnych obiektach w Polsce, jest maksymalne ograniczanie wpływu ich funkcjonowania na wszystkie kluczowe obszary otoczenia. Analizujemy bardzo dokładnie każdy projekt pod kątem właściwych rozwiązań dla jego przyszłych funkcji i potrzeb najemców. Niektóre rozwiązania wymagają dziś nadal dużych nakładów finansowych, ale muszą one wyprzedzać przyszłe normy i regulacje, jeśli realnie myślimy o ochronie środowiska i wymiernym komforcie dla użytkowników tego typu obiektów – podkreśla Łukasz Kozerski, Dyrektor Operacyjny w Harden Construction. Zwłaszcza budynki związane z produkcją, logistyką, po prostu biznesem nie powinny mieć negatywnego wpływu na takie elementy środowiska, jak zdrowie ludzi w jego otoczeniu, powietrze, glebę, akustykę, środowisko wodne czy zieleń. Nasze rozwiązania w sposób namacalny pokazują, że można dziś ekologicznie budować każdego rodzaju obiekty – dodaje Fiuczek.

Dzięki starannie dobranym współczynnikom przenikania ciepła i odpowiedniemu wykorzystaniu naturalnego światła oraz wysokim parametrom szczelności ścian uzyskano wysoką efektywność energetyczną obu obiektów ograniczając ich przyszłe koszty operacyjne użytkowania i ślad węglowy. Obie hale zostały zlokalizowane w taki sposób, że tereny zielone wokół nich zajmują odpowiednio ponad 10,5 tys. m kw. oraz ponad 25,5 tys. m kw. całych działek. Drogi i ciągi komunikacyjne zostały wykonane w sposób uniemożliwiający przedostawanie się zanieczyszczeń do gleby. Ze względu na złożone funkcje obu obiektów utworzono przy nich łącznie blisko 200 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 18 miejsc postojowych z możliwością ładowania samochodów elektrycznych oraz 8 miejsc dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Z myślą o rowerzystach zbudowano specjalne 3 wiaty oraz wydzielono 46 miejsc postojowych dla rowerów.


Harden Construction: firma realizuje dwie hale magazynowe w tempie ekspresowym o łącznej powierzchni ponad 140 tys. m²

Harden Construction, jako Generalny Wykonawca, odpowiada za jednoczesną budowę dwóch hal w ramach Panattoni Park Poznań A2 w Robakowie. Pierwsza z nich o powierzchni 79,5 tys. m2  to obiekt, który budowany jest specjalnie dla marki odzieżowej H&M w formule built-to-suit. Prace nad obiektem wystartowały w połowie marca. Dziś konstrukcja budynku jest już zakończona, trwają jeszcze prace przy pokryciu dachowym. Rozpoczęły się również wszystkie prace instalacyjne. Natomiast realizacja drugiej hali rozpoczęła się dwa miesiące później. Sprawne zarządzanie zasobami, usprawnione procesy i najnowocześniejsze technologie sprawiają, że obie inwestycje są realizowane dużo szybciej, niż wynikałoby to z pierwotnych harmonogramów zleceniodawcy.

W pierwszym kwartale tego roku Harden Construction podpisał umowę z deweloperem Panattoni na budowę dwóch hal przemysłowo–magazynowo-usługowych w Robakowie pod Poznaniem. Choć prace budowlane rozpoczęto w marcu, już teraz widać, że oba obiekty powstają w szybszym, niż początkowo zakładano tempie.

– Dużym wyzwaniem dotyczącym tych inwestycji był termin wyznaczony na ich realizację. Zanim przystąpiliśmy do działań, bardzo ważna była faza przygotowawcza, czyli duże tempo prac projektowych, planowanie prac budowlanych, określenie potrzeb, zasobów, dobranie podwykonawców i przypisanie konkretnych odpowiedzialności i zakresów działań poszczególnym zespołom. Równie istotny był podział zapotrzebowania na poszczególne materiały budowlane, w określonym czasie i według kategorii, np. prefabrykaty, stal, beton. Dzięki temu prace mogły ruszyć w przeciągu miesiąca. Mieliśmy zagwarantowane dostawy materiałów, a tym samym mogliśmy realizować działania na kilku „frontach” jednocześnie, co znacznie przyspieszyło prace. Obecny etap budowy pokazał, że początkowe założenia terminowe udało się wręcz wyprzedzić, a to wszystko dzięki umiejętnej organizacji i zaangażowaniu zespołu– mówi Maciej Michniak, Dyrektor Techniczny w Harden Construction.

Powierzchnia działki pod cały projekt obejmuje łącznie obszar ponad 320 tys. m2. Powierzchnia użytkowa hali A to ok. 61 tys. m2, a hali B budowanej w formule built-to-suit, czyli ściśle według specyfikacji klienta – blisko 79,5 tys. m2. W obiekcie B, którego najemcą będzie H&M, powstanie centrum logistyczno-spedycyjne dające zatrudnienie dla 2 700 osób.

Generalny Wykonawca wyposaża budynki w najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, które są odpowiedzią na potrzeby poszczególnych inwestorów. W znaczny sposób przyczynią się one do większej efektywności energetycznej przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego. Dachy zostaną pokryte panelami fotowoltaicznymi. W halach zaprojektowano pasma świetlne i większą ilość przeszkleń, które mają doświetlać stanowiska pracy, a tym samym minimalizować zużycie energii elektrycznej. Zostanie zainstalowany również system odzyskiwania wody deszczowej oraz zbudowana biologiczna oczyszczalnia ścieków. Każdy z obiektów będzie miał również stację uzdatniania wody pitnej. Co ważne z punktu widzenia ekologii, przy budowie nie są stosowane materiały PCV. Założeniem Harden Construction jest uzyskanie dla obu realizacji certyfikacji środowiskowej BREEAM na poziomie Outstanding.

Równie ważne jest wyposażenie i otoczenie budynków, które mają sprzyjać dobremu samopoczuciu i komfortowi pracowników. Wnętrza poszczególnych hal zostały zaprojektowane zgodnie z indywidualnymi standardami i potrzebami inwestorów. Co ważne, w obu inwestycjach zadbano o podwyższony standard powierzchni biurowych. Zostaną one również zbadane i zoptymalizowane pod kątem komfortu termicznego i odpowiedniej jakości powietrza. Ponadto planowane są dodatkowe udogodnienia, zarówno wewnątrz, jak i wokół budynków, w tym siłownia, strefa rekreacyjna z siedziskami, taras zewnętrzny, boisko do siatkówki, plac do gry w boule, a także stacje ładowania pojazdów elektrycznych czy infrastruktura dla rowerzystów. Ważnym elementem jest też indywidualny projekt zieleni wewnątrz i na zewnątrz hal, który stanowi dopełnienie całości projektu.

Planowany termin przekazania obiektu dla H&M w Panattoni Park Poznań A2 w Robakowie to październik 2023 roku, natomiast hali A to I kwartał 2024.


Harden Construction osiągnął kolejny kamień milowy: ponad 400 000 m² wybudowanej powierzchni magazynowej

W IV kwartale 2020 roku na rynek Generalnych Wykonawców wszedł nowy gracz - Harden Construction. Wystarczyły niecałe trzy lata, aby firma mogła pochwalić się dużą ilością zrealizowanych obiektów przemysłowych na potrzeby produkcji, magazynowania i logistyki oraz e-commerce. Powierzchnia zakończonych inwestycji właśnie przekroczyła 400 tys. m2, a w trakcie budowy są kolejne obiekty.

Harden Construction to młoda, ale prężnie rozwijająca się firma i chociaż otoczenie rynkowe, pandemia, wysoka inflacja i wojna nie stanowiły najbardziej optymalnych warunków do rozwoju, duże doświadczenie zespołu i znajomość branży przyczyniły się do stałego zwiększania portfolio klientów, a tym samym do powiększenia skali działalności firmy.

- Wchodząc na rynek wiedzieliśmy, że mamy sprawdzony team ekspertów, partnerów i podwykonawców, posiadających ogromny know-how i doświadczenie, które możemy zaoferować naszym klientom , a tym samym zagwarantować terminowość, wysoką jakość realizowanych obiektów, ale też innowacyjne rozwiązania technologiczne, które pomogą w optymalizacji ich biznesów. Zależy nam na tym, żeby budowane przez nas obiekty były jak najbardziej efektywne ekonomicznie a zarazem ekologiczne. Stale poszukujemy nowych rozwiązań, usprawniamy procesy, aby w optymalny sposób wykorzystywać zasoby mówi Paweł Fiuczek, Dyrektor Zarządzający w Harden Construction.

Do tej pory firma Harden Construction zbudowała 9 hal magazynowych i produkcyjnych. W sumie oddano do użytku budynki o łącznej powierzchni 400 tys. m2, zlokalizowanych w województwach: mazowieckim, łódzkim, wielkopolskim i śląskim. Wśród inwestorów znaleźli się między innymi Carrefour, InPost Media Expert i DB Schenker.

400 tys. m2 to symboliczna liczba, która nas ogromnie cieszy, ale jeszcze bardziej cieszy nas to, że w niedługim czasie ona wzrośnie. Jesteśmy w trakcie kolejnych realizacji, m.in. budujemy obiekt o powierzchni 79,5 tys. m2 dla światowego lidera z branży odzieżowej, kolejny o powierzchni 65 tys. m2 dla czołowego producenta sprzętów elektronicznych i AGD. Jesteśmy równie w trakcie realizacji najbardziej nowoczesnego obiektu z sortownią dla Poczty Polskiej. To pokazuje, że kierunek, który obraliśmy się sprawdza, a jakość i terminowość utrzymujemy nawet w niesprzyjających okolicznościach rynkowych mówi Łukasz Kozerski, Dyrektor Operacyjny w Harden Construction.

Firma dba o to, aby realizowane inwestycje były zaawansowane pod względem stosowanych technologii, ale też były przyjazne dla środowiska. Przy każdej naszej inwestycji znajdują się tereny zielone, obsadzone drzewami lub kwietnymi łąkami, na których montowane są specjalne budki dla owadów, ale też infrastruktura dla pracowników, jak choćby stojaki na rowery czy ładowarki do samochodów elektrycznych.

Obok powszechnie stosowanych już pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych, Harden Construction wykorzystuje systemy do zarządzania budynkami, które ograniczają zużycie energii czy wody, ale też stawia na nowatorskie rozwiązania, jak zielone dachy, dotąd nie stosowane na dużych obiektach magazynowych. – Choć jest to wyzwaniem, z racji obciążeń i dużej połaci dachu, jako pierwsi zdecydowaliśmy się na zastosowanie tej technologii. Taki zielony dach, to nie tylko przestrzeń do wegetacji roślin, ale też sposób na retencję wody opadowej, wytłumienie hałasu, nawet o 8dB lepiej, niż na standardowych dachach, ale też czystsze powietrze. Z naszych obliczeń wynika, że w ciągu roku taki dach może odfiltrować nawet 936 kg szkodliwego pyłu zawieszonego powietrzu, aby to zobrazować, odpowiada to jego rocznej produkcji przez 777 aut osobowych – dodaje Paweł Fiuczek.

Tym, co zasługuje również na wyróżnienie przy okazji informacji o rozmachu inwestycyjnym i realizowanych budowach, to ścisłe zasady BHP stosowane przez Harden Construction, które przyczyniły się do tego, że na żadnej budowie nie zanotowano ani jednego wypadku.


7 miesięcy, tylko tyle potrzebował Harden Construction na budowę hali magazynowej w Błoniu

Harden Construction – najszybciej rozwijający się Generalny Wykonawca w Polsce zakończył właśnie budowę nowej hali magazynowej Panattoni Park Błonie III. Obiekt o powierzchni ponad 43 000 m2został wybudowany przed czasem i po zaledwie 7 miesiącach oddany inwestorowi, łącznie z pozwoleniem na jego użytkowanie.

Nowa hala w Błoniu zajmuje powierzchnię 43 400 m2 i obejmuje nie tylko powierzchnię magazynową, ale również nowoczesne biura. Kompleks wyposażony jest w komfortowe strefy relaksu dla pracowników, stacje ładowania pojazdów elektrycznych, wiaty rowerowe wyposażone w samoobsługowe stacje napraw oraz szereg innych rozwiązań przyjaznych pracownikom i środowisku. Prace przy budowie hali, której wysokość wynosi prawie 15 metrów, rozpoczęto w pierwszej połowie września.  Obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie pod koniec marca br. i właśnie został przekazany właścicielowi i pierwszemu najemcy. Za generalne wykonawstwo inwestycji oraz terminową realizację odpowiada firma Harden Construction.

„Hala A powstała w bardzo krótkim czasie - w ciągu zaledwie 7 miesięcy i to w okresie zimowym. Było to możliwe dzięki doskonałej koordynacji dostaw elementów prefabrykowanych z naszych magazynów. Efektywna koordynacja pracy pozwala nam na zminimalizowanie zużycia materiałów, energii i czasu potrzebnego do budowy hali. Dzięki temu proces budowy staje się bardziej ekonomiczny i ekologiczny, a zużycie energii i materiałów jest zmniejszone. Redukujemy także tym samym ilość odpadów, co także przekłada się na zmniejszenie emisji CO związanej z transportem i utylizacją odpadów budowlanych” – mówi Paweł Fiuczek, Dyrektor Zarządzający w Harden Construction.

Obiekt zaprojektowano z myślą o zrównoważonym rozwoju i ochronie lokalnego środowiska. Jest on także w trakcie procesu certyfikacji BREEAM na poziomie Excellent. To międzynarodowy system oceny zrównoważonego budownictwa, który uwzględnia szereg kryteriów związanych z ochroną środowiska, efektywnością energetyczną, jak też wpływem na zdrowie i komfort użytkowników budynku.

W realizowanej hali zastosowano liczne optymalizacje w rozwiązaniach projektowych z zakresu zużycia energii i wody. Jednym z nich są elektrozawory powiązane z fotokomórką światła, które pozwalają na automatyczne otwieranie i zamykanie zaworów.  Dzięki temu obiekt jest przyjazny dla środowiska i pozwala na redukcję zużycia zasobów naturalnych. Zainstalowano również system wykrywający ponadnormatywne zużycie wody, co pozwala na szybkie wykrycie i naprawę awarii. Ponadto dach hali został przygotowany do montażu paneli fotowoltaicznych, które zostaną zamontowane przez najemcę. Dzięki temu obiekt będzie mógł wytwarzać własną zieloną energię elektryczną, co przyczyni się do redukcji emisji CO₂ i innych szkodliwych substancji.

Na terenie obiektu posadzono łąki kwietne oraz roślinność mającą pełnić funkcję izolacyjną. Stanowi ona naturalne ekrany, będące barierą dla spalin i hałasu. Zdecydowano się także na instalację budek lęgowych dla ptaków oraz owadów. Rozwiązanie to pozwala na utrzymanie równowagi ekologicznej na terenie inwestycji, ale też zapobiega ewentualnym problemom z budowaniem przez ptaki gniazd na terenie magazynu.

Wdrażamy rozwiązania projektowe, które pozwalają na oszczędzanie energii i wody oraz redukcję emisji CO, aby wybudowane przez nas obiekty były atrakcyjne dla firm także z powodu niższych kosztów utrzymania takiego obiektu. Firmy poszukujące kompleksowego rozwiązania dla swojej działalności logistycznej coraz częściej wskazują nam, że obiekty przemysłowe mają być ekologiczne, ale również energooszczędne”dodaje Łukasz Kozerski, Dyrektor Operacyjny w Harden Construction.

Hala w Błoniu to już drugi obiekt zbudowany przez Harden Construction w województwie mazowieckim i dziewiąty w Polsce.