Polityka Cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§1
Definicje

 • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://harden-construction.com
 • Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
 • Administrator – firma Harden Construction Poland Sp. z o.o., prowadząca działalność pod adresem: Warsaw UNIT, Rondo Daszyńskiego 1, 00-838 Warszawa, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 5272939455, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
 • Użytkownik – osba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

§2
Rodzaje Cookies

 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§3
Bezpieczeństwo

 • Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.
 • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
 • Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

§4
Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o prefernecjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
 • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbirania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

§5
Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

Google reCAPTCHA

Functional, Marketing

Usage

We use Google reCAPTCHA for spam prevention. Read more

Sharing data

For more information, please read the Google reCAPTCHA Privacy Statement.

Functional

Name
Expiration
6 months
Function
Provide spam protection

Marketing

Name
Expiration
session
Function
Read and filter requests from bots
Name
Expiration
session
Function
Read and filter requests from bots
Name
Expiration
persistent
Function
Read and filter requests from bots

WordPress

Functional

Usage

We use WordPress for website development. Read more

Sharing data

This data is not shared with third parties.

Functional

Name
Expiration
session
Function
Store browser details
Name
Expiration
persistent
Function
Store user preferences
Name
Expiration
1 year
Function
Store user preferences
Name
Expiration
session
Function
Read if cookies can be placed
Name
Expiration
persistent
Function
Store logged in users

Uncode

Functional

Usage

We use Uncode for website design. Read more

Sharing data

This data is not shared with third parties.

Functional

Name
Expiration
session
Function
Read screen resolution
Name
Expiration
session
Function
Read screen resolution
Name
Expiration
session
Function
Read screen resolution
Name
Expiration
session
Function
Read screen resolution
Name
Expiration
session
Function
Provide a responsive website
Name
Expiration
session
Function
Read screen resolution

WPML

Functional

Usage

We use WPML for locale management. Read more

Sharing data

This data is not shared with third parties.

Functional

Name
Expiration
1 day
Function
Store language settings

Google Analytics

Statistics

Usage

We use Google Analytics for website statistics. Read more

Sharing data

For more information, please read the Google Analytics Privacy Statement.

Statistics

Name
Expiration
1 year
Function
Store and count pageviews
Name
Expiration
2 years
Function
Store and count pageviews

Wordfence

Functional

Usage

We use Wordfence for security and fraud prevention. Read more

Sharing data

For more information, please read the Wordfence Privacy Statement.

Functional

Name
Expiration
1 day
Function
Read to determine if the user is logged in

Adobe Fonts

Marketing

Usage

We use Adobe Fonts for display of webfonts. Read more

Sharing data

For more information, please read the Adobe Fonts Privacy Statement.

Marketing

Name
Expiration
expires immediately
Function
Read user IP address

Google Maps

Marketing

Usage

We use Google Maps for maps display. Read more

Sharing data

For more information, please read the Google Maps Privacy Statement.

Marketing

Name
Expiration
expires immediately
Function
Read user IP address

YouTube

Marketing

Usage

We use YouTube for video display. Read more

Sharing data

For more information, please read the YouTube Privacy Statement.

Marketing

Name
Expiration
session
Function
Store location data
Name
Expiration
6 months
Function
Provide ad delivery or retargeting
Name
Expiration
session
Function
Store and track interaction
Name
Expiration
8 months
Function
Store user preferences

LinkedIn

Functional, Marketing, Statistics, Preferences

Usage

We use LinkedIn for display of recent social posts and/or social share buttons. Read more

Sharing data

For more information, please read the LinkedIn Privacy Statement.

Functional

Name
Expiration
session
Function
Provide load balancing functionality
Name
Expiration
6 months
Function
Store cookie consent preferences
Name
Expiration
10 years
Function
Store privacy preferences

Marketing

Name
Expiration
30 days
Function
Store and track visits across websites
Name
Expiration
90 days
Function
Store and track a visitor's identity
Name
Expiration
1 month
Function
Provide ad delivery or retargeting
Name
Expiration
90 days
Function
Store and track a visitor's identity
Name
Expiration
30 days
Function
Provide ad delivery or retargeting

Statistics

Name
Expiration
30 days
Function
Store and track a visitor's identity
Name
Expiration
30 days
Function
Store and track visits across websites

Preferences

Name
Expiration
1 year
Function
Store if a message has been shown
Name
Expiration
1 year
Function
Store browser details
Name
Expiration
1 day
Function
Provide load balancing functionality
Name
Expiration
1 year
Function
Store logged in users

Complianz

Functional

Usage

We use Complianz for cookie consent management. Read more

Sharing data

This data is not shared with third parties. For more information, please read the Complianz Privacy Statement.

Functional

Name
Expiration
90 days
Function
Store if the cookie banner has been dismissed
Name
Expiration
90 days
Function
Store accepted cookie policy ID
Name
Expiration
90 days
Function
Store cookie consent preferences
Name
Expiration
90 days
Function
Store cookie consent preferences
Name
Expiration
90 days
Function
Store cookie consent preferences
Name
Expiration
90 days
Function
Store cookie consent preferences
Name
Expiration
90 days
Function
Store cookie consent preferences

Visual Composer

Functional

Usage

We use Visual Composer for website design. Read more

Sharing data

This data is not shared with third parties.

Functional

Name
Expiration
session
Function
Website design

Miscellaneous

Purpose pending investigation

Usage

Sharing data

Sharing of data is pending investigation

Purpose pending investigation

Name
vc_frontend-safe-mode
Expiration
Function
Name
vc_frontend-sidebar-switch
Expiration
Function
Name
uncode_privacy[consent_types]
Expiration
Function
Name
uncode_privacy[privacy_bar]
Expiration
Function
Name
uncode_privacy
Expiration
Function
Name
uncode_privacyprivacy_bar
Expiration
Function

§6
Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne

 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies
 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach dostępne są pod następującymi linkami: Mozilla, Firefox, Safari, Internet Explorer, Chrome, Opera.
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu.

§7
Wyłączenie odpowiedzialności

 • Administrator stosuje wszelkie możliwe środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach Cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od obu stron, w tym działalności Użytkownika oraz satnu zabezpieczeń urządzenia z którego korzysta.
 • Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie danych zawartych w plikach Cookie, podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może być zainfekowane Urządzenie Użytkownika.
 • Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, cel oraz wykorzystanie plików cookie. Administrator nie odpowiada na tyle na ile pozwala na to prawo za działanie plików cookies używanych przez serwisy partnerskie. Użytkownicy w każdej chwili mogą samodzielnie zarządzać zezwoleniami i ustawieniami plików cookie dla każedej dowolnej witryny.

§ 8
Wymagania Serwisu

 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§ 9
Zmiany w Polityce Cookie

 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie, tj. 30 sierpnia 2021 roku.