Polityka Cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§1
Definicje

 • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://harden-construction.com
 • Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
 • Administrator – firma Harden Construction Poland Sp. z o.o., prowadząca działalność pod adresem: Warsaw UNIT, Rondo Daszyńskiego 1, 00-838 Warszawa, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 5272939455, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
 • Użytkownik – osba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

§2
Rodzaje Cookies

 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§3
Bezpieczeństwo

 • Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.
 • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
 • Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

§4
Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o prefernecjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
 • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbirania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

§5
Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

Google reCAPTCHA

Funkcjonalne, Marketing

Używanie

Używamy Google reCAPTCHA dla zapobieganie spamowi. Dowiedz się więcej

Udostępnianie danych

Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Google reCAPTCHA Privacy Statement.

Funkcjonalne

Nazwa
Wygaśnięcie
6 miesięcy
Funkcja
Ochrona przed spamem

Marketing

Nazwa
Wygaśnięcie
sesja
Funkcja
Filtrowanie żądań botów
Nazwa
Wygaśnięcie
sesja
Funkcja
Filtrowanie żądań botów
Nazwa
Wygaśnięcie
stałe
Funkcja
Filtrowanie żądań botów

WordPress

Funkcjonalne, Functional cookies

Używanie

Używamy WordPress dla rozwój strony internetowej. Dowiedz się więcej

Udostępnianie danych

Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.

Funkcjonalne

Nazwa
Wygaśnięcie
sesja
Funkcja
Przechowuje dane przeglądarki

Functional cookies

Nazwa
Wygaśnięcie
permanent
Funkcja
Saving signed in users
Nazwa
Wygaśnięcie
permanent
Funkcja
Saving signed in users
Nazwa
Wygaśnięcie
permanent
Funkcja
Saving signed in users
Nazwa
Wygaśnięcie
permanent
Funkcja
Saving signed in users

Uncode

Funkcjonalne

Używanie

Używamy Uncode dla design strony internetowej. Dowiedz się więcej

Udostępnianie danych

Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.

Funkcjonalne

Nazwa
Wygaśnięcie
sesja
Funkcja
Odczytuje rozdzielczość ekranu
Nazwa
Wygaśnięcie
sesja
Funkcja
Odczytuje rozdzielczość ekranu
Nazwa
Wygaśnięcie
sesja
Funkcja
Odczytuje rozdzielczość ekranu
Nazwa
Wygaśnięcie
sesja
Funkcja
Odczytuje rozdzielczość ekranu
Nazwa
Wygaśnięcie
sesja
Funkcja
Zapewnia responsywność strony
Nazwa
Wygaśnięcie
sesja
Funkcja
Odczytuje rozdzielczość ekranu

WPML

Funkcjonalne

Używanie

Używamy WPML dla zarządzanie tłumaczeniami. Dowiedz się więcej

Udostępnianie danych

Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.

Funkcjonalne

Nazwa
Wygaśnięcie
1 dzień
Funkcja
Zapisuje ustawienia języka

Google Analytics

Statystyki

Używanie

Używamy Google Analytics dla statystyki strony internetowej. Dowiedz się więcej

Udostępnianie danych

Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Google Analytics Privacy Statement.

Statystyki

Nazwa
Wygaśnięcie
1 rok
Funkcja
Przechowuje i zlicza odsłony strony
Nazwa
Wygaśnięcie
2 lata
Funkcja
Przechowuje i zlicza odsłony strony

Wordfence

Functional cookies

Używanie

Używamy Wordfence dla bezpieczeństwo strony internetowej. Dowiedz się więcej

Udostępnianie danych

Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Wordfence Privacy Statement.

Functional cookies

Nazwa
Wygaśnięcie
permanent
Funkcja
Saving signed in users

Adobe Fonts

Marketing

Używanie

Używamy Adobe Fonts dla wyświetlanie czcionek. Dowiedz się więcej

Udostępnianie danych

Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Adobe Fonts Privacy Statement.

Marketing

Nazwa
Wygaśnięcie
wygasa natychmiast
Funkcja
Żądanie adresu IP użytkownika

Google Maps

Marketing

Używanie

Używamy Google Maps dla wyświetlanie map. Dowiedz się więcej

Udostępnianie danych

Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Google Maps Privacy Statement.

Marketing

Nazwa
Wygaśnięcie
wygasa natychmiast
Funkcja
Żądanie adresu IP użytkownika

YouTube

Marketing

Używanie

Używamy YouTube dla wyświetlanie filmów. Dowiedz się więcej

Udostępnianie danych

Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj YouTube Privacy Statement.

Marketing

Nazwa
Wygaśnięcie
sesja
Funkcja
Przechowywanie danych o lokalizacji
Nazwa
Wygaśnięcie
6 miesięcy
Funkcja
Aktywacja dostarczania reklam i retargetowania
Nazwa
Wygaśnięcie
sesja
Funkcja
Przechowuje i śledzi interakcję
Nazwa
Wygaśnięcie
8 miesięcy
Funkcja
Przechowywanie preferencji użytkownika

LinkedIn

Funkcjonalne, Marketing, Statystyki, Preferencje

Używanie

Używamy LinkedIn dla wyświetlanie ostatnich postów w mediach społecznościowych i/lub przycisków udostępniania. Dowiedz się więcej

Udostępnianie danych

Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj LinkedIn Privacy Statement.

Funkcjonalne

Nazwa
Wygaśnięcie
sesja
Funkcja
Możliwość równoważenia obciążenia
Nazwa
Wygaśnięcie
6 miesięcy
Funkcja
Zapis preferencji plików cookie
Nazwa
Wygaśnięcie
10 lat
Funkcja
Przechowywanie preferencji dot. prywatności

Marketing

Nazwa
Wygaśnięcie
30 dni
Funkcja
Zapis i śledzenie wizyt między stronami
Nazwa
Wygaśnięcie
90 dni
Funkcja
Śledzenie i zapis identyfikacji użytkownika
Nazwa
Wygaśnięcie
1 miesiąc
Funkcja
Aktywacja dostarczania reklam i retargetowania
Nazwa
Wygaśnięcie
90 dni
Funkcja
śledzenie i zapis identyfikacji użytkownika
Nazwa
Wygaśnięcie
30 dni
Funkcja
Aktywacja dostarczania reklam i retargetowania

Statystyki

Nazwa
Wygaśnięcie
30 dni
Funkcja
śledzenie i zapis identyfikacji użytkownika
Nazwa
Wygaśnięcie
30 dni
Funkcja
Zapis i śledzenie wizyt między stronami

Preferencje

Nazwa
Wygaśnięcie
1 rok
Funkcja
Zapis czy wiadomosć została wyświetlona
Nazwa
Wygaśnięcie
1 rok
Funkcja
Zapis informacji o przeglądarce
Nazwa
Wygaśnięcie
1 dzień
Funkcja
Możliwość równoważenia obciążenia
Nazwa
Wygaśnięcie
1 rok
Funkcja
Zachowywanie zalogowania użytkowników

Complianz

Funkcjonalne

Używanie

Używamy Complianz dla zarządzanie zgodami cookies. Dowiedz się więcej

Udostępnianie danych

Dane te nie są udostępniane osobom trzecim. Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Complianz Privacy Statement.

Funkcjonalne

Nazwa
Wygaśnięcie
90 dni
Funkcja
Zapisuje ustawienia bannera cookie
Nazwa
Wygaśnięcie
90 dni
Funkcja
Zapisuje ID zaakceptowanej polityki cookie
Nazwa
Wygaśnięcie
90 dni
Funkcja
Zapisuje ustawienia bannera cookie
Nazwa
Wygaśnięcie
90 dni
Funkcja
Zapisuje ustawienia bannera cookie
Nazwa
Wygaśnięcie
90 dni
Funkcja
Zapisuje ustawienia bannera cookie
Nazwa
Wygaśnięcie
90 dni
Funkcja
Zapisuje ustawienia bannera cookie
Nazwa
Wygaśnięcie
90 dni
Funkcja
Zapisuje ustawienia bannera cookie

Visual Composer

Funkcjonalne

Używanie

Używamy Visual Composer dla design strony internetowej. Dowiedz się więcej

Udostępnianie danych

Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.

Funkcjonalne

Nazwa
Wygaśnięcie
sesja
Funkcja
Projektowanie strony www

Różne

Cel w toku sprawdzania

Używanie

Udostępnianie danych

Udostępnianie danych oczekuje na dochodzenie

Cel w toku sprawdzania

Nazwa
vc_frontend-safe-mode
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
vc_frontend-sidebar-switch
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
uncode_privacy[consent_types]
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
uncode_privacy[privacy_bar]
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
uncode_privacy
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
uncode_privacyprivacy_bar
Wygaśnięcie
Funkcja

§6
Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne

 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies
 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach dostępne są pod następującymi linkami: Mozilla, Firefox, Safari, Internet Explorer, Chrome, Opera.
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu.

§7
Wyłączenie odpowiedzialności

 • Administrator stosuje wszelkie możliwe środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach Cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od obu stron, w tym działalności Użytkownika oraz satnu zabezpieczeń urządzenia z którego korzysta.
 • Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie danych zawartych w plikach Cookie, podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może być zainfekowane Urządzenie Użytkownika.
 • Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, cel oraz wykorzystanie plików cookie. Administrator nie odpowiada na tyle na ile pozwala na to prawo za działanie plików cookies używanych przez serwisy partnerskie. Użytkownicy w każdej chwili mogą samodzielnie zarządzać zezwoleniami i ustawieniami plików cookie dla każedej dowolnej witryny.

§ 8
Wymagania Serwisu

 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§ 9
Zmiany w Polityce Cookie

 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie, tj. 30 sierpnia 2021 roku.